پنج شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | Thursday 24 January 2019
بروز رسانی شده: شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰
کد خبر: 57545
تعداد نظرات: ۰
توسعه و پیشرفت چین

با واکاوی ایدئولوژی حاکم بر توسعه و پیشرفت چین، متوجه می شویم که اگر چه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور چین، نقش آفرینی دولتمردان در تعیین استراتژی درست و برنامه ریزی دقیق و پیرو آن اجرای سیاست های اقتصادی نقش اساسی و مهمی داشته اند، اما هرگز نباید به جایگاه و نقش مردم در همراهی کردن دولتمردان و اجرای صحیح اهداف برای دست یافتن به چنین جایگاهی را نادیده گرفت.

تاریخ انتشار: شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰

سید هادی حسینی؛ واکاوی ایدئولوژی حاکم بر  توسعه و پیشرفت چین

اگر به فرهنگ و تمدن چین نگاهی داشته باشید متوجه می شوید که مردم این کشور طی قرن های متمادی، زحمت و مشقت فراوانی از جنگ های داخلی و خارجی کشیده اند و شاهد به هلاکت رسیدن و آوارگی تعداد زیادی از خانواده و هم نوع خود بوده اند. حال این سوال مطرح می شود که چه چیز باعث شد که مردم کشوری که طی سالهای طولانی در فقر و بدبختی زندگی می کردند و از تبعیض طبقاتی و اجتماعی در رنج و عذاب بودند، از نیمه دوم قرن نوزدهم و به خصوص، از سال ۱۹۷۹ با تعیین استراتژی درست و برنامه ریزی منسجم، دست به یک سری اصلاحات ساختاری در زمینه های مختلف و به طور ویژه اقتصادی می زند که موجب می شود در طی سالهای اخیر نتایج زیر را بدنبال داشته باشد.
۱- دارا بودن دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی
۲- عضو دائم شورای امنیت در سازمان ملل
۳- عضویت در سازمان همکاری شانگهای، اپک، سازمان تجارت جهانی، گروه ۲۰ و سایر سازمان های چند جانبه بین المللی
۴- حق داشتن سلاح هسته ای
۵- دارا بودن دومین بودجه دفاعی بزرگ دنیا و ارتش بزرگ
۶- بازیگر مهم و تاثیر گذار در رویدادهای منطقه ای و بین المللی

با واکاوی ایدئولوژی حاکم بر توسعه و پیشرفت چین، متوجه می شویم که اگر چه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور چین، نقش آفرینی دولتمردان در تعیین استراتژی درست و برنامه ریزی دقیق و پیرو آن اجرای سیاست های اقتصادی نقش اساسی و مهمی داشته اند، اما هرگز نباید به جایگاه و نقش مردم در همراهی کردن دولتمردان و اجرای صحیح اهداف برای دست یافتن به چنین جایگاهی را نادیده گرفت. این مردم چین بودند که تحت تاثیر فرهنگ کنفسیوسی خود، برای توسعه و پیشرفت و فاصله گرفتن از فقر و بدبختی به اراده جمعی رسیدند و به همراهی دولتمردان همت گماشتند تا تمام تصمیم های سیاسی،نظامی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی خود را بر اساس منافع اقتصادی برنامه ریزی کنند. یکی از شاخصه های مهم مردم چین که ریشه در فرهنگ بر گرفته از مکاتب فکری و مذاهب(کنفوسیوسی، بودایی و تائویی) آنها دارد، فرهنگ بالای کار و تلاش است. و بر همین اساس است که دولتمردان بر اهمیت و نقش مشارکتی مردم در رسیدن به اهداف استراتژیک کشور پی برده و برای آنان احترام و جایگاه ویژه ایی قائل هستند.

یک نکته مهم و اساسی که در اینجا لازم است به آن پرداخته شود این است که متاسفانه به باور عموم و دولتمردان کشورهای در حال توسعه، رشد و پیشرفت چین بر این اصل استوار است که کشور چین در راستای اصلاحات اقتصادی، درهای خود را بدون هیچ محدودیتی و یکباره بر روی تجارت خارجی و سرمایه گذاران باز کرد. و اقدام به کوچک کردن دولت و خصوصی سازی نمود. که این باور از اساس اشتباه می باشد زیرا کشور چین با تعیین استراتژی درست و برنامه ریزی استراتژیک،مقدمات و بسترهای لازم را برای اصلاحات اقتصادی با تکیه و اعتماد به تولید ملی، ظرفیت های درونی، سرمایه و منابع مالی داخلی فراهم کرد و در همین راستا، الگویی بومی که متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کشور خود بود، طراحی و عملیاتی نمود. و در مرحله بعد به صورت تدریجی و گام به گام با توجه به نیاز اقتصادیش، به سوی تجارت آزاد حرکت کرد و دروازه های خود را به روی سرمایه گذاران خارجی و تجارت آزاد طی گذشت بیش از یک دهه مذاکرات فشرده و در نظر گرفتن منافع ملی باز کرد.

و در آخر اینکه مردم کشور چین به کمک ایدئولوژی و فرهنگ بر گرفته از مکاتب خود، در طی کردن مسیر توسعه و پیشرفت، سختی های زیادی را به جان خریدند و کمبودهای بسیاری را متحمل شدند ولی از توصیه ها و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیروی کورکورانه ننموده و سعی کردند با تکیه بر خود و منابع داخلی به صورت مستقل و بدون وابستگی کامل و سلطه خارجی ها، به رشد و توسعه دست یابند.

سید هادی حسینی
بنیانگذار ایدئولوژی تعادل


جدیدترین خبرها
بالا