دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | Monday 26 August 2019
بروز رسانی شده: سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
کد خبر: 87507
تعداد نظرات: ۰
جامعه جهانی و جهانی شدن

جهانی شدن زمانی خوب و مقبول می باشد که با تفکر و عملی همراه باشد که به تمام انسان ها از تمام جوامع بین الملل احترام گذاشته شود، و با احترام برخورد شود. و همچنین بدون دخالت و تحمیل، به تمام فرهنگ های جوامع بین الملل اجازه داده شود، خود را معرفی کرده و انسان ها فرصت انتخاب بهترین فرهنگ و تمدن را داشته باشند.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵

سید هادی حسینی؛ چگونه میتوان سریع تر از آنچه که تصور می کنیم، به صلح پایدار جهانی برسیم

برای رسیدن به صلح پایدار جهانی، سریع تر از آنچه که تصور می کنیم، می بایست موارد زیر از طرف رهبران جهان و جوامع بین الملل رعایت شود؛

۱- مورد قبول بودن وطن دوستی، تا جایی که عشق به وطن، ملیت، زبان، فرهنگ و سرزمین باشد، بسیار ستودنی و قابل ستایش است. به زبان دیگر محکومیت میهن پرستی و ستایش ایدئولوژی جهانی شدن باید سرلوحه افکار عمومی جوامع بین الملل و رهبران قدرتمند جهان قرار بگیرد.

۲- تمام انسان ها باید از وطن پرستی افراطی که موجب می شود به راحتی به هم نوع خود و انسان های دیگر، در دیگر جوامع و کشورهای بین الملل و حتی همسایگان خود را، کوچک شمرده و تحقیر کنند، بر حذر باشند و مذموم بدانند.

۳- رهبران جهان باید بدانند که جهانی شدن زمانی خوب و مقبول می باشد که با تفکر و عملی همراه باشد که به تمام انسان ها از تمام جوامع بین الملل احترام گذاشته شود، و با احترام برخورد شود. و همچنین بدون دخالت و تحمیل، به تمام فرهنگ های جوامع بین الملل اجازه داده شود، خود را معرفی کرده و انسان ها فرصت انتخاب بهترین فرهنگ و تمدن را داشته باشند.

۴- تا زمانیکه رهبران کشورهای قدرتمند جهان در تلاش برای حفظ سلطه خود در صحنه جهانی هستند، و کارهایی از قبیل دخالت در امور داخلی کشورها، توسل به زور و استفاده گسترده از تحریم های اقتصادی یکجانبه را در دستور کار خود قرار می دهند، به اصول بنیادی جهانی شدن با همکاری تمام کشورها لطمه وارد می کنند.

۵- کشورهای استعمارگر نرم سعی می کنند با حاکم کردن افرادی به عنوان نماینده خود در دیگر کشورها، فریب افکار عمومی آن جامعه و در نهایت به غارت بردن نعمت های خدادادی آنها، به استعمار پنهانی و تحمیل فرهنگ خود اقدام می کنند، لذا با انجام چنین اقداماتی، نمی توان به جهانی شدن واقعی امید وار بود، و تهدیدی برای صلح جهانی بشمار می رود.

لذا ما خواستار بوجود آمدن جامعه جهانی و جهانی شدنی می باشیم  که تمام انسان ها در کنار هم با صلح و آرامش، به رشد و پیشرفت برسند.

سید هادی حسینی

 


جدیدترین خبرها
بالا